График учебного процессу

Увага! застаріла інформація!

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

МЕДИЧНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТИ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Тривалість
виробничої
практики
Кількість
тижнів
різдвяних
та зимових
канікул
Тривалість
різдвяних
та зимових
канікул
1 курс 03.09-26.01 20 1 30.12-07.01
27.01-03.02
2 курс 03.09-26.01 20 1 30.12-07.01
27.01-03.02
3 курс 03.09-26.01 20 1 30.12-07.01
27.01-03.02
4 курс 03.09-29.12 17 Іспити складаються
наприкінці
відповідних циклів
«Крок-1» — 14.11.07
2 30.12-13.01
5 курс 03.09-29.12 17 Іспити складаються
наприкінці
відповідних циклів
2 30.12-13.01
6 курс 03.09-29.12 17 1 30.12-07.01

СТОМАТОЛОГIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Тривалість
виробничої
практики
Кількість
тижнів
різдвяних
та зимових
канікул
Тривалість
різдвяних
та зимових
канікул
1 курс 03.09-26.01 20 1 30.12-07.01
27.01-03.02
2 курс 03.09-26.01 20 1 30.12-07.01
27.01-03.02
3 курс 03.09-18.01 19 19.01-30.01
Патологічна анатомія,
Патологічна фізіологія,
Фармакологія.
1 30.12-07.01
31.01-03.02
4 курс 03.09-21.12 16 22.12-30.12
Хвороби вуха,
горла, носа;
Хірургічна стоматологія.
2 тиж.
08.01-19.01
2 31.12-07.01
5 курс 03.09-29.12 17 Іспити складаються
наприкінці
відповідних циклів
2 тиж.
08.01-19.01
2 30.12-07.01
27.01-3.02

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість екзаменаційної сесії
Перелік іспитів
Тривалість
виробничої
практики
Кількість
тижнів
різдвяних
та зимових
канікул
Тривалість
різдвяних
та зимових
канікул
1 курс 03.09-18.01 19 19.01-27.01
Ділова українська мова,
Вища математика.
1 30.12-07.01
27.01-03.02
2 курс 03.09-12.01 18 13.01-20.01
Іноземна мова, ІТ у фармації.
1 30.12-07.01
27.01-03.02
3 курс 03.09-18.01 19 19.01-27.01
Фізична і колоїдна хімія,
Мікробіологія з основами імунології.
1 30.12-07.01
31.01-03.02
4 курс 03.09-15.01 18 16.01-23.01
Фармакологія, oрганізація
та економіка фармації
«Крок-1» -3.10.07р
2 тиж.
08.01-19.01
2 31.12-07.01
5 курс 03.09-07.12 14 08.12-23.12
Менеджмент і маркетинг у фармації,
Токсикологічна хімія, Клінічна фармакологія,
Фармацевтичне та медичне товарознавство.
2 тиж.
08.01-19.01
2 30.12-07.01
27.01-3.02

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість екзаменаційної сесії
Перелік іспитів
Тривалість
виробничої
практики
Кількість
тижнів
різдвяних
та зимових
канікул
Тривалість
різдвяних
та зимових
канікул
1 курс 03.09-28.12 17 Іспити складаються наприкінці
відповідних циклів
2 29.12-13.01
2 курс 03.09-28.12 17 Іспити складаються наприкінці
відповідних циклів
2 29.12-13.01
3 курс 03.09-28.12 17 Іспити складаються наприкінці
відповідних циклів
2 29.12-13.01

СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість екзаменаційної сесії
Перелік іспитів
Тривалість
виробничої
практики
Кількість
тижнів
різдвяних
та зимових
канікул
Тривалість
різдвяних
та зимових
канікул
1 курс 03.09-25.01 20 26.01-29.01
Анатомія та фізіологія жувального апарату.
1,5 30.12-07.01
30.01-03.02
2 курс 03.09-25.01 20 26.01-29.01
Технологія виготовлення ортодонтичних
та ортопедичних протезів.
1,5 30.12-07.01
30.01-03.02

ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість екзаменаційної сесії
Перелік іспитів
Тривалість
виробничої
практики
Кількість
тижнів
різдвяних
та зимових
канікул
Тривалість
різдвяних
та зимових
канікул
для вітчизняних
громадян
03.12-29.12 4 1 30.12-07.01
для іноземних
громадян
03.12-29.12 17 1 30.12-07.01

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

МЕДИЧНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТИ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Кількість тижнів
виробничої практики
Тривалість
виробничої
практики
Тривалість
табірних
зборів
Тривалість
літніх
канікул
1 курс 04.02-21.06 20 22.06-06.07
Додатковий термін
для завершення вивчення
окремих модулів
22.06-31.08
2 курс 04.02-21.06 20 22.06-06.07
Додатковий термін
для завершення вивчення
окремих модулів
22.06-31.08
3 курс 04.02-21.06 20 «Крок-1» — 25.06.2008р. 26.06-31.08
4 курс 14.01-01.07 25 Іспити складаються після вивчення відповідних дисциплін та проходження практики 6 Проводиться протягом року 02.07-31.08
5 курс 14.01-01.07 25 Іспити складаються після вивчення відповідних дисциплінта проходження практики 5 Проводиться протягом року 02.07-15.07 16.07-31.08
6 курс 08.01-14.05 18,5 Підготовка до «Кроку-2»
—15.05-19.05.2008р.
«Крок-2» – 20.05.2008р.
Комплексні професійно-орієнтовані державні іспити – 21.05-30.06

СТОМАТОЛОГIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Кількість тижнів
виробничої практики
Тривалість
виробничої
практики
Тривалість
табірних
зборів
Тривалість
літніх
канікул
1 курс 04.02-18.06 19,5 19.06-09.07
Медична біологія,
Ділова українська мова,
Філософія, Анатомія,
Гістологія.
10.07-31.08
2 курс 04.02-18.06 19,5 19.06-09.07
Біохімія,
Нормальна фізіологія,
Мікробіологія,
Загальна гігієна,
Іноземна мова.
4 10.07-06.08 07.08-31.08
3 курс 04.02-21.06 20 «Крок-1» — 12.03.2008р.
22.06-30.06
Оперативна хірургія,
Терапевтична стоматологія.
2

2

01.07-12.07
Тер.стом.
З ПСЗ протягом семестру
13.07-31.08
4 курс 21.01-23.05 18 24.05-08.06
Внутрішні хвороби,
Хірургічні хвороби,
Ортопедична стоматологія,
Дитяча терапевтична
стоматологія.
6 09.06-19.07 21.07-01.08 02.08-31.08
5 курс 04.02-24.05 16 «Крок-2» — 29.05
Комплексний
професійно-орієнтований
державний іспит
– 30.05-30.06

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Кількість тижнів
виробничої практики
Тривалість
виробничої
практики
Тривалість
табірних
зборів
Тривалість
літніх
канікул
1 курс 04.02-13.06 19 14.06-29.06
Нормальна фізіологія,
Латинська мова,
Біофізика,
Неорганічна хімія.
2 30.06-11.07
з АТЛ, ОЕФ
12.07-31.08
2 курс 04.02-06.06 18 07.06-22.06
Патологічна фізіологія,
Органічна хімія,
Аналітична хімія,
Медична ботаніка.
2 23.06-04.07
польова з ботаніки
05.07-31.08
3 курс 04.02-06.06 18 07.06-22.06
Аптечна технологія
лікарських засобів,
Біологічна хімія,
Фармацевтична хімія,
Фармакогнозія.
2 23.06-04.07
з фармакогнозії
05.07-31.08
4 курс 18.02-13.06 17 14.06-25.06
Фармацевтична хімія,
Промислова технологія
лікарських засобів,
Фармакотерапія.
1 26.06-02.07
з промисл.технології
лікар.засобів
03.07-16.07 17.07-31.08
5 курс 28.01-05.04 10 Іспит зі Спеціалізації
12.04-15.04
«Крок-2» – 13.05.
Комплексні
професійно-орієнтовані
випускні іспити
28.05-30.06
1

2

1

3

2

08.01-12.01
клін.фарм.
14.01-26.01
фарм.аналізу
07.04-11.04
спеціалізація
16.04-06.05 ОЕФ
14.05-27.05
ММ у фарм.

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Кількість тижнів
виробничої практики
Тривалість
виробничої
практики
Тривалість
табірних
зборів
Тривалість
літніх
канікул
1 курс 14.01-27.06 22 Іспити складаються
наприкінці відповідних циклів
28.06-31.08
2 курс 14.01-27.06 22 Іспити складаються
наприкінці відповідних циклів
28.06-31.08
3 курс 14.01-27.05 17 «Крок Б» — 18.06.2008р.
Комплексний іспит
з медсестринства
– 18.06-30.06.08р
3 28.05-17.06

СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Кількість тижнів
виробничої практики
Тривалість
виробничої
практики
Тривалість
табірних
зборів
Тривалість
літніх
канікул
1 курс 04.02-30.05 17 31.05-08.06
Філософія,
Стоматологічні хвороби.
4 09.06-04.07 05.07-31.08
2 курс 04.02-18.04 11 19.04-22.04
Техніка виготовлення
щелепно-лицьових
протезів,
04.06-30.06
Комплексний державний
комісійний іспит
6 23.04-03.06

ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ

КУРС Початок
і кінець
занять
Кількість
навчальних
тижнів
Тривалість
екзаменаційної сесії

Перелік іспитів

Кількість тижнів
виробничої практики
Тривалість
виробничої
практики
Тривалість
табірних
зборів
Тривалість
літніх
канікул
1 курс 08.01-06.06 22 07.06-22.06
Фізика, Хімія, Біологія,
Українська мова,
2 курс 08.01-30.05 21 31.05-15.06
Фізика, Хімія, Біологія,
Російська мова.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(заочна форма навчання)

Установчі лекції Зимова навчальна сесія Зимова екзаменаційна сесія Установчі лекції на наступний семестр Літня навчальна сесія Літня екзаменаційна сесія Установчі лекції на наступний семестр
30.08 22.01-02.02
Українська мова,
Вища математика,
Латинська мова,
Неорганічна хімія,
Іноземна мова,
Біологія,
Анатомія.
03.02-04.02
Українська мова,
Вища математика.
05.02 04.06-13.06
Історія України,
Культурологія,
Латинська мова,
Неорганічна хімія,
Іноземна мова,
Нормальна фізіологія,
Основи права.
14.06-16.06
Латинська мова,
Неорганічна хімія,
Нормальна фізіологія.
17.06
17.06 09.01-20.01
Органічна хімія,
Аналітична хімія,
Біофізика,
Релігієзнавство,
Іноземна мова,
Економіка,
Філософія.
21.01-22.01
Іноземна мова,
Біофізика.
23.01 13.06-22.06
Соціологія,
Органічна хімія,
Аналітична хімія,
Політологія,
Патологічна фізіологія,
ІТ у фармації,
Історія медицини.
23.06-26.06
Органічна хімія,
Аналітична хімія,
Патологічна фізіологія,
ІТ у фармації.
27.06
27.06 22.01-02.02
Біохімія,
Фармацевтична хімія,
Фізколоїдна хімія,
Перша долікарська допомога.
Фармакологія
03.02
Біохімія.
04.02 29.05-08.06
Фармакологія,
Медична ботаніка,
Фармацевтична хімія,
Фізколоїдна хімія,
Безпека життєдіяльності,
Психологія,
Фіз. мат. аналіз
09.06-12.06
Фармакологія,
Медична ботаніка,
Фармацевтична хімія,
Фізколоїдна хімія.
13.06