Вчена рада – план роботи

ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради університету на 2007 – 2008 учбовий рiк

1 вересня 2007 р.

1. Підсумки 2006/2007 навчального року та завдання колективу університету у поточному навчальному році у зв’язку з продовженням переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП).
Доповiдач: Ректор університету, акад. АМН України, проф. Запорожан В. М.

2. Підсумки Державної атестації випускників 2007 року. Шляхи підвищення якості навчання в університеті.
Проректор з науково-педагогічної роботи, з.д.н.т. України, проф. Бажора Ю.І.

3. Про стан та перспективи роботи Ради студентського самоврядування університету.
Проректор з науково-педагогічної роботи (гуманітарної освіти та виховання), проф. Харченко Ю.П.,
голова Ради студентського самоврядування університету Ситнік П.О.

18 жовтня 2007 р.

1. Про стан та перспективи формування лікувально-профілактичного факультету в університеті.
Зав. профільних кафедр: проф. Надворний М.М., доц. Засипка Л.Г.

2. Про планове оздоровлення співробітників університету.
Голова профкому університету, проф. Костєв Ф.І.,
Голова профкому студентів університету, асист. Красилюк Л.І.

3. Про підсумки прийому студентів на 1-й курс університету.
Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Казанов А.Д.

22 листопада 2007 р.

1. Стан та перспективи роботи вчених рад факультетів університету.
Голови вчених рад факультетів:
проф. Асмолов О.К.,
проф. Шмакова І.П.,
проф. Міщенко В.В.,
проф. Гайдей В.Р.,
проф. Трохимчук В.В.,
доц. Мірчук Б.М.

2. Про стан та шляхи оптимізації якості навчального процесу в університетському коледжі.
Директор коледжу, доц. Костенко І.Ф.

3. Про підготовку чергової (2007 р.) міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.
Науковий керівник СНТ і товариства молодих вчених проф. Соколовський

20 грудня 2007 р.

1. Підсумки наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті.
Перший проректор —чл.-кор. АМН України, проф. Кресюн В.Й.

2. Затвердження плану наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті на 2008 р.
Перший проректор — чл.-кор. АМН України, проф.Кресюн В.Й.

3. Підсумки міжнародної діяльності університету та прийому іноземних студентів.
Проректор з науково-педагогічної (міжнародної) роботи, чл.-кор. АМН України, проф. Аряєв М.Л.

17 січня 2008 р.

1. Впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення інформаційної культури.
Помічник ректора з науково-інформаційної діяльності Хандрікова Г.І.

2. Про підготовку кафедр 4-го курсу до роботи в КМСОНП.
Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Бажора Ю.І.

3. Стан фінансово-господарської діяльності університету та перспективи її розвитку.
Головний бухгалтер університету Руденко М.О.

21 лютого 2008 р.

1. Перший досвід та шляхи усунення недоліків впровадження КМСОНП на 3-му курсі.
Проректор з науково-педагогічної роботи, з.д.н.т. України, проф. Бажора Ю.І.

2. Аналіз підсумків осіннього семестру та завдання щодо поліпшення якості навчального процесу.
Декани факультетів

2. Про роботу університетської стоматологічної клініки і головні напрямки підвищення її ефективності.
Головний лікар, проф. Чулак Л.Д.

20 березня 2008 р.

1. Про стан навчальної, лікувальної та наукової роботи на кафедрі дитячої стоматології і шляхи його подальшого поліпшення.
Зав. кафедри стоматології дитячого віку, проф. Дєньга О.К.

2. Про підготовку до єдиного професійно-орієнтованого державного іспиту 2008 року на факультетах університету
Декани факультетів

3. Стан фізичного та естетичного виховання в університеті, робота спортивного клубу та Центру студентської творчості.
Проректор з науково-педагогічної (гуманітарної освіти та виховання) роботи проф. Харченко Ю.П.

17 квітня2008 p.

1. Міжнародне співробітництво університету в системі гарантій якості освіти.
Проректор з науково-педагогічної (міжнародної) роботи чл.-кор. АМН України Аряєв М.Л.

2. Робота науково-дослідних інститутів університету (стан та перспективи).
Директори інститутів

3. Стан навчальної, лікувальної та наукової роботи на кафедрі госпітальної терапії та завдання щодо його поліпшення.
в.о. зав. каф. внутрішньої медицини № 4 проф. Золотарьова Н.А.

22 травня 2008 р.

1. Готовність факультетів університету до весняної екзаменаційної сесії.
Декани факультетів.

2. Винахідницька робота в університеті та завдання щодо її поліпшення.
Зав. патентно-ліцензійним відділом Вишневська Л.М.

30 червня 2008 р.

1. Підсумки державної атестації випускників університету 2008 р.
Голови ДЕК

2. Затвердження випуску лікарів 2008 року.
Ректор університету, академік АМН України, проф. Запорожан В.М.

ПЛАН РОБОТИ
Вченої Ради медичного факультету № 1

13 вересня 2007 р.

1. Підсумки ліцензійного іспиту «Крок-2» та комплексного практично-орієнтованого державного іспиту 2006/2007. Заходи деканату та кафедр щодо усунення зауважень ДЕК.
Проф. Міщенко В. В., завідувачі кафедр

2. Аналіз результатів літньої виробничої практики студентів факультету і заходи щодо організації її проведення.
Доц. Котюжинська С.Г.

3. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі онкології, променевої діагностики та терапії з курсом радіаційної медицини.
Проф. Бугайцов С.Г. Співдоп. – д. мед. н. Сухін Ю.В.

4. Підготовка до впровадження кредитно-модульної системи та аналіз результатів виробничої практики на кафедрі внутрішньої медицини.
Доц. Штанько В.А. Співдоп. – проф. Соколовський В.С.

5. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

6. Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/ доктора медичних наук.
Дисертанти

Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр

11 жовтня 2007 р.

1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» та підготовка до проведення комплексного практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі внутрішньої медицини № 3.
Проф. Поляков А.Є. Співдоп.– проф. Ігнатьєв О.М.

2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» та підготовка до проведення комплексного практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією.
Доц. Усиченко О.М.; співдоп. — доц. Юрченко І.В.

3. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» та підготовка до проведення комплексного практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі госпітальної педіатрії та неонатології.
Доц. Капліна Л.Є. Співдоп. — доц. Николайчук О.М.

4. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

5.Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

6. Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр

15 листопада 2007 р.

1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» та підготовка до проведення комплексного практи­чно-орієнтованого державного іспиту на кафедрі професійних хвороб, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики.
Проф. Ігнатьєв О.М. Співдоп. — проф. Поляков А.Є.

2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» та підготовка до проведення комплексного практи­чно-орієнтованого державного іспиту на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.
Доц. Юрченко І.В. Співдоп. — доц. Усиченко О.М.

3. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» та підготовка до проведення комплексного практи­чно-орієнтованого державного іспиту на кафедрі дитячої хірургії.
Проф. Лосєв О.О.Співдоп. — доц. Капліна Л.Є.

4. Обрання за конкурсом на посади старших вик­ла­дачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

5. Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

6. Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедри

13 грудня 2007 р.

1. Підготовка до впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» на кафедрі травматології, ортопедії та військово-морської хірургії.
Д.мед.н. Сухін Ю.В. Співдоп. — проф. Бугайцов С.Г.

2. Запровадження кредитно-модульної системи та аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2» на кафедрі соціальної медицини і медичного менеджменту.
Доц. Бірюков В.С. Співдоп. — проф. Протченко П.З.

3. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

4. Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

5. Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр

10 січня 2008 р.

1. Аналіз проведення ліцензійного іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» та завдання кафедр щодо поліпшення його результатів.
Проф. Міщенко В.В., завідувачі кафедр

2. Аналіз результатів виробничої практики, що проводилася за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб.
Проф. Бабій І.Л. Співдоп. — проф. Міщенко В.П.

3. Аналіз результатів виробничої практики, що проводилася за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної хірургії.
Проф. Гешелін С.О. Співдоп. — проф. Лосєв О.О.

4. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

5. Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

6. Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр

14 лютого 2008 р.

1. Підсумки результатів зимової екзаменаційної сесії.
Доц. Котюжинська С.Г.

2. Результати впровадження кредитно-модульної системи та підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1» на кафедрі нормальної фізіології.
Проф. Шандра О.А. Співдоп. — доц. Кухар Н.М.

3. Результати впровадження кредитно-модульної системи та підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1» на кафедрі клінічної імунології, генетики та медичної біології.
Доц. Шевелєнкова А.В. Співдоп. — доц. Годован В.В.

4. Результати впровадження кредитно-модульної системи та підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1» на кафедрі анатомії людини.
Доц. Холодкова О.Л. Співдоп. — доц. Усиченко О.М.

5. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора медичних наук.
Дисертанти

Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедp

13 березня 2008 р.

1. Результати впровадження кредитно-модульної системи та підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1» на кафедрі загальної та клінічної фармакології.
Доц. Казанов А. Д. Співдоп. — проф. Шандра О.А.

2. Результати впровадження кредитно-модульної системи та підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1» на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології.
Проф. Протченко П.З. Співдоп. — доц. Єрьомкіна Г.Г.

3. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради

4. Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

5. Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр

10 квітня 2008 р.

1. Про готовність до проведення державного ліцензійного іспиту «Крок-2».
Проф. Міщенко В.В., завідувачі випускаючих кафедр

2. Результати впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі іноземних мов.
Доц. Єрьомкіна Г.Г. Співдоп. — доц. Холодкова О.Л.

3. Результати впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології.
Проф. Соколовський В.С. Співдоп. — доц. Гламаздіна Н.М.

4. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради.

5.Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр.

15 травня 2008 р.

1. Про готовність випускаючих кафедр факультету до проведення комплексного практично-орієнтованого державного іспиту.
Проф. Міщенко В.В.

2. Підготовка до запровадження кредитно-модульної системи та аналіз результатів виробничої практики на кафедрі факультетської педіатрії.
Асист. Гурієнко К.О. Співдоп. — проф. Бабій І.Л.

3. Підготовка до запровадження кредитно-модульної системи та аналіз результатів виробничої практики на кафедрі акушерства та гінекології № 1.
Проф. Міщенко В.П.

4. Обрання за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів та викладачів кафедр ОДМУ.
Голова Ради

5. Звіти про виконання та планування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора медичних наук.
Дисертанти

6.Планування та захист магістерських робіт.
Магістранти кафедр.

Примітка: Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ

ПЛАН РОБОТИ Вченої ради медичного факультету № 2

11 жовтня 2011 р.

1. Про результати державної атестації випускників 2007 року, заходи деканату та кафедр факультету, спрямовані на усунення зауважень ДЕК. Підготовка кафедр університету до проведення ліцензійного іспиту «Крок-1. Лікувальна справа».
Проф. Шмакова І.П.

2. Аналіз підсумків виробничої практики студентів у 2006/2007 навчальному році.
Доц. Кравченко Т.Ю.

3. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр гігієнічного профілю.
Доц. Засипка Л.Г., проф. Надворний М.М.

4. Планування дисертаційних робіт
Аспіранти, здобувачі

15 листопада 2007 р.

1. Аналіз результатів проведення ліцензійного іспиту „Крок-1. Лікувальна справа” та завдання кафедр факультету щодо їх поліпшення; підготовка до складання “Крок-2”.
Проф. Шмакова І.П.

2. Стан навчально-методичної, наукової та лікувальної діяльності кафедр факультету терапевтичного профілю.
Проф. Якименко О.О., проф. Сон А.С., проф. Попік Г.С., проф. Волошина О.Б., д.мед.н. Карпенко Ю.І.

3. Планування дисертаційних робіт
Аспіранти, здобувачі

13 грудня 2007 p.

1. Основні підсумки та перспективи подальшої роботи за кредитно-модульною системою на кафедрах 1-го і 2-го курсів.
Проф. Шмакова І.П., проф. Мардашко О.О., доц. Ульянов В.О., проф. Годлевський Л.С., доц. Колтунов О.Ю., проф. Єршова-Бабенко І.В., проф. Якименко О.О., проф. Попов О.Г.

2.Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр хірургічного профілю.
Проф. Грубнік В.В., проф. Запорожченко Б.С.

3.Планування дисертаційних робіт.
Аспіранти, здобувачi

10 січня 2008 р.

1. Стан забезпеченості СРС на кафедрах факультету, шляхи її оптимізації.
Доц. Кравченко Т.Ю.

2. Стан виховної роботи на кафедрах факультету. Шляхи поліпшення її ефективності.
Доц. Кравченко О.І.

3. Підсумки та перспективи роботи студентської Ради університету
Голова студентської ради Ситнік П.О.

4. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін.
Проф. Єршова-Бабенко І.В., доц. Колтунов О.Ю.

5. Планування дисертаційних робіт.
Аспіранти, здобувачi

14 лютого 2008 р.

1. Підсумки результатів модульних контролів з дисциплін 1 – 3 курсів.
Доц. Кравченко Т.Ю.

2. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр медико-біологічного профілю.
Проф. Мардашко О.О., доц. Ульянов В.О., проф. Годлевський Л.С., доц. Ситнікова В.О.

3. Планування дисертаційних робіт.
Аспіранти, здобувачі

13 березня 2008 р.

1. Основні підсумки та перспективи роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на кафедрах 3-го курсу.
Проф. Шмакова І.П., доц. Ситнікова В.О., проф. Якименко О.О., проф. Попов О.Г., проф. Надворний М.М.

2. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр шкірних та венеричних хвороб, фтизіопульмонології.
Проф.Лебедюк М.М., проф. Асмолов О.К.

3. Підсумки виконання плану з ліквідації недоліків, визначених головами ДЕК 2006/2007 навчального року на кафедрах факультету.
Проф. Шмакова. І.П.

4. Планування дисертаційних робіт.
Аспіранти, здобувачі

10 квітня 2008 р.

1. Готовність випускаючих кафедр до проведення ліцензійного іспиту “Крок-2” та до проведення державного комплексного професійно-орієнтованого іспиту.
Проф. Шмакова І.П., проф. Запорожченко Б.С., проф. Грубнік В.В., проф. Якименко О.О., д.мед.н. Карпенко Ю.І., проф. Золотарьова Н.А., проф. Асмолов О.К., проф. Зелінський О.О., проф. Чуєв П.М., доц. Засипко Л.Г.

2. Планування дисертаційних робіт.
Аспіранти, здобувачi

15 травня 2008 р.

1. Підсумки роботи Вченої ради медичного факультету № 2. Затвердження плану роботи Вченої ради медичного факультету №2 на 2008/2009 навчальний рік.
Проф. Шмакова І.П., ст. викладач Васильєва А.Г.

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ

ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради стоматологічного факультету

13 вересня 2007 р.

1. Аналіз результатів складання Державних іспитів 2006/2007 навчального року, заходи деканату та кафедр, спрямовані на усунення зауважень Голови ДЕК.
Доц. Мірчук Б.М.

2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.
Асист. к. мед. н. Рожко П.Д.

3. Аналіз готовності кафедр факультету до нового навчального року.
Завідувачі кафедр

4. Про стан виконання дисертаційних робіт.
Доц. Мірчук Б.М.

5. Поточні питання

11 жовтня 2007 р.

1. Аналіз результатів літньої виробничої практики студентів.
Доц. Розуменко О.П.

2. Звіти аспірантів і здобувачів кафедр про виконання дисертаційних робіт, термін захисту яких заплановано на 2007 рік.
Аспіранти, здобувачі, наукові керівники дисертаційних робіт

3. Звіт кафедри очних хвороб про стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності за 2006/2007 навчальний рік.
Проф. Венгер Г.Ю.

4. Про організацію підготовки студентів 3-го ку­рсу до проведення ліцензійного іспиту «Крок-1».
Асист., к. мед. н. Рожко П.Д.

5. Поточні питання

15 листопада 2007 р.

1. Про підготовку резерву завідувачів кафедр стоматологічного факультету.
Завідувачі кафедр

2. Про організацію підготовки студентів 5-го ку­рсу до проведення ліцензійного іспиту «Крок-2».
Доц. Мірчук Б.М.

3. Звіт кафедри оториноларингології про стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності за 2006/2007 навчальний рік.
Проф. Пухлік С.М.

4. Звіти про лікувальну роботу на клінічних кафедрах факультету.
Доц. Баликов В.В.

5. Поточні питання.

13 грудня 2007 р.

1. Аналіз успішності навчання та відвідування практичних занять і лекцій студентами в осінньому семестрі поточного навчального року.
Асист., к. мед. н. Рожко П.Д.

2. Звіт кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології про стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності за 2006/2007 навчальний рік.
Проф. Гоженко А.І.

3. Про стан підготовки до зимової виробничої практики студентів.
Доц. Розуменко О.П.

4. Звіт про роботу СНТ на факультеті і про підготовку до участі в Олімпіадах, конференціях та конкурсах.
Асист. Бас Н.О.

5. Поточні питання.

14 лютого 2008 р.

1. Аналіз та підсумки зимової екзаменаційної сесії.
Доц. Мірчук Б.М.

2. Аналіз результатів зимової виробничої практики.
Доц. Розуменко О.П.

3. Аналіз результатів тестування студентів 3-го та 5-го курсів на кафедрах.
Асист., к. мед. н. Рожко П.Д.

4. Звіт кафедри реконструктивної та естетичної медицини з курсом загальної стоматології про стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності у 2006/2007 навчальному році.
Доц., д. мед. н. Цепколенко В.О.

5. Поточні питання.

13 березня 2008 р.

1. Звіт кафедри медицини катастроф і військової медицини про стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності за 2006/2007 навчальний рік.
Проф. Кононенко В.В.

2. Стан виховної роботи зі студентами та шляхи її удосконалення.
Доц. Коновалов М.Ф., куратори груп

3. Про організацію підготовки студентів 5-го ку­рсу до Державного іспиту.
Доц. Мірчук Б.М.

4. Поточні питання.

10 квітня 2008 р.

Имеешь дело из инстранцами? Воспользуйся бюро переводов для того, чтобы не было проблем в бизнесе.

1. Аналіз результатів проведення ліцензійного іспиту «Крок-1».
Доц. Мірчук Б.М.

2. Про виконання плану усунення зауважень та реалізації пропозицій Голови ДЕК 2007 року.
Завучі кафедр факультету

3. Про стан академічної успішності студентів 1–5 курсів стоматологічного факультету.
Асист., к. мед. н. Рожко П.Д.

4. Поточні питання.

15 травня 2008 р.

1. Звіт про атестацію аспірантів, клінічних ординаторів і магістрантів кафедр факультету.
Аспіранти, клінординатори, магістранти кафедр, наукові керівники

2. Про стан підготовки до літньої виробничої практики студентів.
Доц. Розуменко О.П.

3. Звіт про виконання плану роботи Вченої ради факультету 2007/2008 навчального року.
Доц. Мірчук Б.М.

4. Затвердження складу і плану роботи Вченої ради факультету на 2008/2009 навчальний рік.
Доц. Седлецька А.О.

5. Поточні питання.

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ

ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради фармацевтичного факультету

13 вересня 2007 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Підсумки роботи ДЕК та завдання науково-педагогічного складу факультету щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій з підготовки випускників.
Проф. Трохимчук В.В.

2. Результати літньої екзаменаційної сесії та заходи деканату і кафедр факультету щодо підвищення рівня успішності студентів.
Ст. викл. Комлевой О.М.

3. Стан та перспективи підготовки студентів на базах навчальних і виробничих практик.
Проф. Трохимчук В.В.

4. Стан підготовки навчально-методичних документів на факультеті відповідно до КМСОНП.
Проф. Трохимчук В.В.

11 жовтня 2007 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Стан виконання, результати та шляхи удосконалення науково-дослідних робіт кафедр фармацевтичного факультету.
Проф. Рожковський Я.В.

2. Стан підготовки навчально-методичної документації для студентів заочного відділення фармацевтичного факультету відповідно до дисциплін за новим навчальним планом.
Завідувачі кафедр фармацевтичного факультету

3. Аналіз підсумків літньої навчальної практики студентів 1-4 курсів фармацевтичного факультету у 2007/2008 навчальному році та особливості проведення зимової практики.
Ст. викл. Комлевой О.М.

4. Стан методичного забезпечення студентів міжнародного факультету.
Завідувачі кафедр фармацевтичного факультету

15 листопада 2007 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Аналіз результатів проведення тестового іспиту «Крок-1» та завдання щодо покращення роботи зі студентами.
Проф. Трохимчук В.В.

2. Організація і методичне забезпечення післядипломного навчання провізорів-інтернів на кафедрах фармацевтичного факультету
Проф. Громовик Б.П.

3. Звіт здобувачів наукових ступенів кафедр фармацевтичного факультету про хід виконання дисертаційних досліджень.
Відповідальні —зав. кафедр

13 грудня 2007 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1.Стан виховної роботи зі студентами фармацевтичного факультету та шляхи її удосконалення.
Проф. Трохимчук В.В.

2. Навчально-методичне забезпечення зимової екзаменаційної сесії студентів фармацевтичного факультету та шляхи його поліпшення.
Доц. Стручаєва Г.І.

3. Звіт кураторів студентських груп.
Куратори

14 лютого 2008 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та шляхи підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів.
Ст. викл. Комлевой О.М.

2. Результати науково-дослідної роботи студентів на кафедрах факультету та шляхи її покращання.
Завідувачі кафедр фармацевтичного факультету

3. Стан підготовки молодих викладачів кафедр фармацевтичного факультету та основні завдання щодо підвищення рівня їх педагогічної майстерності.
Доц. Лук’янчук І.І.

13 березня 2008 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Стан польової матеріально-технічної бази на факультеті та шляхи її поліпшення.
Проф. Рожковський Я.В.

2. Стан матеріального забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету та шляхи його удосконалення.
Завідувачі кафедр

10 квітня 2008 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Готовність баз кафедр факультету до проведення навчальних та виробничих практик.
Зав. кафедр

2. Перспектива створення навчально-методичних комплексів для студентів факультету.
Проф. Трохимчук В.В.

3. Поточні питання.
Ст. викл. Комлевой О.М.

15 травня 2008 р.
(мала фармацевтична аудиторія, 14.00)

1. Затвердження звіту та плану роботи Вченої ради факультету на новий навчальний рік.
Проф. Трохимчук В.В

2. Навчально-методичне забезпечення літньої екзаменаційної сесії на кафедрах факультету та шляхи його покращання.
Проф. Трохимчук В.В

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ

ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради міжнародного факультету

11 жовтня 2007 р.

1. Засоби та шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів, якості організації навчального процесу на кафедрах факультету.
Проф. Гайдей В.Р.

2. Про організацію підготовки до ліцензійного тестового іспиту «Крок-2» студентів-іноземців.
Доц. Потапчук О.В.

3. Стан виховної роботи зі студентами-іноземцями у гуртожитках університету.
Асист. Давидов Д.М.

4. Поточні питання.

15 листопада 2007 р.

1. Стан виховної роботи зі студентами факультету під час навчального процесу.
Доц. Потапчук О.В.

2. До питання організації на кафедрах відробок академічної заборгованості студентами-іноземцями.
Заступники декана

3. Впровадження сучасних технологій в роботу бібліотеки ОДМУ.
Гаріна Н.В. — директор бібліотеки

4. Поточні питання.

10 січня 2008 р.

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії та завдання факультету на весняний семестр 2007/2008 навчального року.
Заст. декана Радченко-Субіч С.В.

2. Про стан роботи зі студентами-іноземцями 1-го курсу ОДМУ.
Заступники декана

3. Ефективність викладання елективних курсів для студентів – іноземців ОДМУ.
Заступники декана

4. Поточні питання.

14 лютого 2008 р.

1. Про хід тренувальних заходів щодо підготовки на факультеті до ліцензійних тестових іспитів «Крок-2».
Доц. Потапчук О.В.

2. Про хід підготовки до проведення виробничої практики студентів – іноземців ОДМУ.
Заступники деканa

3. Поточні питання.

13 березня 2008 р.

1. Про готовність студентів 6-го курсу міжнародного факультету до ліцензійних тестових іспитів «Крок-2» за планом МОЗ України.
Доц. Потапчук О.В.

2. Про стан навчальної роботи зі студентами-іноземцями на кафедрах університету.
Проф. Гайдей В.Р.

3. Поточні питання.

10 квітня 2008 р.

1. Про виконання плану усунення зауважень ДЕК 2007 року та підготовку до випускних Державних іспитів 2007/2008 навчального року на кафедрах факультету.
Заступники декана

2. Про стан академічної успішності серед студентів-іноземців 1-5 курсів ОДМУ.
Заступники декана

3. Поточні питання.

15 травня 2008 р.

1. Про хід випускних Державних іспитів на факультеті.
Заступники декана

2. Затвердження плану роботи Вченої ради міжнародного факультету на 2008/2009 навчальний рік.
Кучерук В.Г. — секретар Вченої ради

3. Поточні питання.

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ

ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради факультету післядипломної освіти

13 вересня 2007 р.

1. Підсумки діяльності факультету у 2006/2007 навчальному році та основні завдання на 2007/2008 навчальний рік.
Доц. Опаріна Т.П.

2.Завдання кафедр щодо підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-3. Лікувальна справа та педіатрія» й «Крок 3. Стоматологія».
Доц. Богданов К.Г.

3. Затвердження планів дисертаційних робіт.
Здобувачі кафедр

11 жовтня 2007 р.

1.Про результати зарахування до інтернатури випускників 2007 року.
Асист. Михайленко І.А.

2. Виконання плану інтернатури в 2006/2007 навчальному році.
Доц. Опаріна Т.П.

3. Звіт кафедри урології та нефрології про стан післядипломної підготовки (інтернатура, підвищення кваліфікації лікарів).
Проф. Костєв Ф.І.

4. Звіт кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою про підготовку лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» у листопаді 2007 р.
Проф. Чуєв П.М.

15 листопада 2007 р.

1. Затвердження навчально-виробничих планів підвищення кваліфікації та перепідготовки лікарів на кафедрах факультету на 2008 р.
Доц. Опаріна Т.П.

2. Про результати складання лікарями-інтернами ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікар­ська підготовка» та «Крок-3. Стоматологія».
Доц. Богданов К.Г.

3. Звіт кафедри акушерства і гінекології № 1 про стан післядипломної підготовки (інтернатура, підвищення кваліфікації лікарів).
Проф. Нагорна В.Ф.

13 грудня 2007 р.

1. Затвердження звіту про діяльність ФПО у 2007 році.
Доц. Опаріна Т.П

2. Про підготовку до проведення у січні 2008 р. Державних іспитів лікарів-інтернів.
Доц. Богданов К.Г.

3. Звіт кафедри фтизіопульмонології про стан післядипломної підготовки (інтернатура, підви­щення кваліфікації лікарів).
Проф. Асмолов О.К.

10 січня 2008 р.

1. Аналіз участі кафедр і клінік факультету у міжнародному співробітництві університету.
Доц. Опаріна Т.П

2. Впровадження науково-практичних розробок кафедр факультету в навчальний процес.
Доц. Богданов К.Г.

3. Звіт кафедри очних хвороб про стан післядипломної підготовки.
Проф. Венгер Г.Ю.

14 лютого 2008 р.

1. Про результати складання Державного іспиту в інтернатурі лікарями-інтернами у січні 2008 р.
Доц. Богданов К.Г.

2. Затвердження звітів голів атестаційних комісій про результати Державних іспитів на кафедрах хірургічного профілю.
Доц. Богданов К.Г.

3. Звіт кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою про підготовку лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» у квітні 2008 р.
Проф. Чуєв П.М.

13 березня 2008 р.

1. Про виконання плану підвищення педагогічної кваліфікації викладачів на кафедрах факультету.
Завідувачі профільних кафедр

2. Діяльність кафедр ФПО з підготовки до проведення Державного ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-3. Стоматологія».
Доц. Богданов К.Г.

3. Про стан післядипломної підготовки на кафедрі хірургії № 1 (інтернатура, підвищення кваліфікації лікарів).
Проф. Грубнік В.В.

10 квітня 2007 р.

1. Про виконання рішень Вченої ради університету та факультету.
Доц. Опаріна Т.П.

2. Про результати складання лікарями-інтернами Державного ліцензійного іспиту «Крок-3. За­альна лікарська підготовка» та «Крок-3. Стоматологія».
Доц. Богданов К.Г.

3. Звіт здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт
Здобувачі кафедр

15 травня 2008 р.

1. Про підготовку на кафедрах факультету до Державних іспитів в інтернатурі у червні 2008 р.
Асист. Михайленко І.О.

2. Про роботу предметної циклової методичної комісії з післядипломної підготовки у 2007/2008 навчальному році та завдання щодо поліпшення її роботи.
Проф. Асмолов О.К.

3. Про виконання плану роботи деканату ФПО за 2007/2008 навчальний рік та затвердження плану на 2008/2009 навчальний рік.
Доц. Опаріна Т.П.

21 червня 2008 р.

1. Про результати складання Державного іспиту після закінчення інтернатури лікарями-інтернами у червні 2008 р.
Доц. Опаріна Т.П.

2. Затвердження звітів голів атестаційних комісій про результати Державних іспитів після закінчення інтернатури у червні 2008 р.
Доц. Богданов К.Г.

3. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету післядипломної освіти на 2008/2009 навчальний рік.
Проф. Асмолов О.К.

4. Звіт магістрантів кафедр про виконану роботу.
Магістранти кафедр

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ